resposta

Public.

imprimeix

fer public. favorita Help Us--Help Yorself (Jerusalem) oculta aquesta publicació mstrar

Psychology and Chasidus 3-week Course
Aug 27 - Sept 17
25 NIS or $8 per class
Rabbi Chaim Dalfin, Author

Topics include:
Dealing with Happiness, Sadness and Laziness
Are Hardships good or bad?
Ego: Selfless vs. Selfish
  • NO contacteu amb mi per oferir serveis o ofertes no demanades

id publ.: 6668854777

public.:

millor de [?]